دومین کنگره ملی دانشجویی طب اسب

دومین کنگره ملی دانشجویی طب اسب

سايت دومین کنگره ملی دانشجویی طب اسب به شرکت دانش بنیان گیلاس داده شده بود.

در این پروژه من به عنوان پشتیبان فنی سیستم وردپرس همکاری داشتم.