سیلاب 98-97 اگر تکرار شود

سیلاب 98-97 اگر تکرار شود

سایت تخصصی همایش ملی “سیلاب۹۸-۹۷، اگر تکرار شود” توسط سازمان آب و برق خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز، استانداری خوزستان و انجمن مهندسی رودخانه ایران به شرکت دانش بنیان گیلاس داده شده بود.

در این پروژه من به عنوان پشتیبان فنی سیستم وردپرس با سازمان همکاری داشتم.